CEL: Prowadzić ludzi do osobistego, przemieniającego życie spotkania z Bogiem i wyposażać ich do zwycięskiego życia w rzeczywistości nowego stworzenia.

Liderzy: Zespół ENCOUNTER

Opis służby: ENCOUNTER to weekendowe spotkanie dla osób szukających Boga i/lub już zbawionych i żyjących w osobistej relacji z Nim. Podczas trzech intensywnych dni prezentowana jest pełna Ewangelia, uczestnicy prowadzeni są do spotkania z Bogiem, nowego narodzenia, napełnienia Duchem Świętym, uwolnienia od przeszłości i demonicznych związań oraz wpływów, uzdrowienia fizycznego i emocjonalnego, wyposażenia do uczniostwa i wypełniania Wielkiego Posłannictwa „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Po każdym temacie następuje osobista modlitwa z uczestnikami o kwestie poruszone w nauczaniu, co czyni ENCOUNTER bardzo praktycznym i skutecznym narzędziem. Weekendowe spotkania ENCOUNTER odbywają się kilka razy w roku.