Wszystkie aktualne informacje dotyczące poprzednich i planowanych konferencji FollowUp znajdziesz na stronie: www.konferencjafollowup.pl