Kościół Anastasis w Legnicy, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie

ul. Witelona 4

59-220 Legnica

NIP: 6912229942

REGON: 391036437

Kom. +48 731 865 777

E-mail: biuro@anastasis.org.pl

Internet: www.anastasis.org.pl

Zdjęcia i filmy video

Wszystkie prawa zastrzeżone © Kościół Anastasis w Legnicy, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie

Website Creator

Martin Osanger (JesusCrew)

Konto bankowe kościoła

Bank Santander
PL 66 1090 2066 0000 0001 5007 9724
SWIFT: WBKPPLPP 

Regulacja dotycząca darowizn

Ustawodawca daje możliwość odliczania w rozliczeniu zeznaniu PIT darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego, co wynika z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”).

Darowizny na cele kultu religijnego (wraz z innymi darowiznami np. na OPP, na cele krwiodawstwa) podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele.

Odrębnym rodzajem darowizn na kościół są darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Darowizny te podlegają odliczeniu w pełnej kwocie dokonanej darowizny. Podstawą do bezlimitowego odliczenia darowizn kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywno-opiekuńczą są ustawy regulujące stosunki Państwa do poszczególnych kościołów.

Disclaimer

Właścicielem praw autorskich do całości materiałów udostępnianych w tym serwisie jest © Kościół Anastasis w Legnicy, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie.

Powielanie, publikacja lub przedruk całości bądź fragmentów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzednio wyraźnej, pisemnej zgody właściciela strony. Kościół Anastasis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego nazwy, logo lub adresu w działaniach o cechach oszustwa. W przypadku zauważenia lub otrzymania budzącej wątpliwości dokumentacji odwołującej się do Kościoła Anastasis lub rzekomo od niego pochodzącej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do siedziby Kościoła.

Ochrona danych osobowych i prywatności poczty elektronicznej

Kościół Anastasis dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników korzystających z jego strony internetowej. Z tego względu dane osobowe przetwarza się wyłącznie za zgodą użytkownika, w celach wyraźnie zaznaczonych w formularzach elektronicznych i nie wykorzystuje się ich w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Odpowiedzialność prawna

Kościół Anastasis dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były wiarygodne i właściwe. Jednakże nie stanowią one gwarantowanych i autoryzowanych prawnie informacji i w żadnym przypadku Kościół nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej związanej z wykorzystaniem podanych informacji, jeżeli nie było to odgórnie potwierdzone. Kościół nie gwarantuje, że strona lub serwer, z którego korzysta, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych wpływów. Kościół zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uaktualnienia informacji zawartych na stronie bez uprzedzenia i w dowolnym dla siebie czasie. Strony Kościoła mogą zawierać linki do innych stron, nie będących pod kontrolą Kościoła i w związku z tym Kościół nie może być w żaden sposób odpowiedzialny za informacje zawarte na tych stronach. Linki z tymi stronami są dostarczane tylko dla wygody użytkownika i ich obecność na stronie Kościoła w żadnym wypadku nie oznacza, że Kościół propaguje ich zawartość.