Działania misyjne są realizowane przez umocowane w strukturze kościoła fundacje: Fusion Polska oraz ESPA.
Głoszenie Ewangelii całemu stworzeniu oraz praktyczna pomoc narodom świata odbywają się w ramach krótko – i długoterminowych wyjazdów misyjnych, projektów pomocowych, szkoleń, nauczania oraz pomocy finansowej. W sposób regularny zbór wspiera działania misyjne w Ugandzie, Nepalu oraz Brazylii.

Osoby odpowiedzialne: Elżbieta Podlecka, Agnieszka i Konrad Świeży