O pierwszym kościele czytamy w Dziejach Apostolskich 2:42, że „trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”
Wierzymy, że trwanie w nauce apostolskiej jest konieczne dla prawidłowego wzrostu każdej wspólnoty. Główne nauczanie dla całego kościoła ma miejsce przede wszystkim podczas niedzielnego spotkania, kiedy komunikowana jest wizja, wspólny kierunek i fundamentalne prawdy Bożego Słowa. Ponadto każda osoba może uczestniczyć w nauczaniu Fundamentów wiary (więcej informacji tutaj) oraz w poznawaniu Słowa Bożego podczas spotkań małych grup domowych (więcej informacji tutaj).

Na naszej stronie internetowej masz możliwość posłuchać wybranych nauczań naszej wspólnoty – przejdź do nauczań.