FUNDAMENTY to cykl nauczań podstaw wiary chrześcijańskiej, opartych o tekst Pisma Świętego. Zaproszenie do przejścia tego typu studium Biblii kierujemy do osób zainteresowanych jego lekturą, a więc nie tylko tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze świętymi tekstami, lecz także do tych, dla których Pismo Święte jest już codziennym pokarmem.

Całość materiału jest podzielona na tematyczne kursy (jest ich siedem), których problematykę poruszamy w czasie sobotnich, parogodzinnych spotkań raz w miesiącu.

W ciągu roku (poza miesiącami wakacyjnymi) realizujemy średnio dwa kursy. Terminy spotkań FUNDAMENTÓW można znaleźć w naszym kalendarzu.

Poniżej zestawienie kursów oraz ich tematyki.

1. Kurs BADACZE PISMA (KURS WSTĘPNY)

– Biblia;
– Bóg Ojciec;
– Jezus, Syn Boży;
– Osoba Ducha Świętego.

2. Kurs KAMIEŃ WĘGIELNY

– Jezus zbawiciel, a grzech;
– Zbawienie z łaski przez wiarę, nagroda z uczynków;
– Chrzest wodny; → pobierz konspekt (PDF)
– Perspektywa holistyczna zbawienia;
– Exodus – graficzny rys drogi zbawienia;
– Nowe Stworzenie – Synostwo;
– Relacja z Bogiem – Komunia – Wieczerza Pańska; à pobierz konspekt (PDF)
– Chrzest w Duchu Świętym.

3. Kurs TOŻSAMOŚĆ W BOGU

– Tożsamość w Bogu – Nowy Człowiek;
– Od przekleństwa do błogosławieństwa;
– Świętość;
– Pokusa.

4. Kurs CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE

– Modlitwa i post;
– Predestynacja, a dyscyplina chrześcijańska;
– Posłuszeństwo;
– Trzeźwość;
– Moc języka;
– Nieprzebaczenie;
– Pieniądze;
– Miłość;
– Ewangelizacja i czynienie uczniów.

5. Kurs SYNOWIE BOŻY

– Królestwo Boże;
– Coś za Coś;
– Pod prawem, pod łaską;
– Walka duchowa;
– Zbroja Boża;
– Droga Krzyża;
– DHT (Divine Healing Technician – elementy kursu nt. uzdrawiania, opracowanego przez służbę Curry’ego Blake’a – JGLM).

6. Kurs KRUSZĄCY KAJDANY

– Szatan i demony;
– Okultyzm;
– Strach;
– Czary/Duch Izebel;
– Bałwochwalstwo;
– Uwolnienie/Egzorcyzmy;
– Ewolucjonizm/Kreacjonizm;
– Rewolucja seksualna i genderowa.

7. Kurs KOŚCIÓŁ

– Kościół, jako Ciało;
– Relacje;
– Równowaga między zależnością, a niezależnością (wolnością);
– Pięcioraka służba;
– Kościół w rodzinie i domu.

Przykładowe nauczania do pobrania:

1. Relacja z Bogiem – Komunia – Wieczerza Pańska

3. Chrzest wodny

Niniejszy materiał stanowi własność Kościoła Bożego Anastasis w Legnicy i może być nieodpłatnie udostępniany pod warunkiem poinformowania nas wcześniej o zamiarze jego wykorzystywania.