„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.” (Mk 16,20).

Motywem przewodnim zbliżającej się konferencji FOLLOW UP jest to, że zostaliśmy POSŁANI do wykonywania Bożych dzieł.
Wierzymy, że odkrycie Bożych zamiarów dla naszego życia jest fundamentalną koniecznością każdego, kto pragnie żyć w pełni Bożej mocy i wydawać trwały owoc. Słowo Boże mówi, że każdy z nas został powołany, aby stawać się podobnym do Chrystusa, uczestnicząc w Jego naturze. Ponadto Bóg posiada swój unikalny, osobisty plan dla każdego człowieka, do którego wypełnienia uzdolnił go przez rozmaite dary służby, o których mowa w Liście do Efezjan (Ef 4, 11-13).

Z radością będziemy gościć mówców poruszających się w obdarowaniu pięciorakiej służby. Główni mówcy to: Jerzy Rycharski, Reinhard Hirtler, Kuba Kamiński oraz Fabian Błaszkiewicz. Ponadto dodatkowo będzie z nami zespół mówców usługujących podczas planowanej w lecie br. „Szkoły 70-ciu” – John Daigle, Reinhard Stadlbauer, Wiesław Ziemba, Reinhard Hirtler, Nancy McReady, Andrzej Mytych.