CEL:

Werset biblijny: Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie; byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. (Mt 25:35-36).

Liderzy: Jadwiga Jedlińska

Opis służby: W swoim działaniu i nauczaniu Jezus Chrystus wzywał nas, byśmy nie pozostawali obojętni na potrzeby drugiego człowieka. Przypominał, że nasza wiara i miłość do Boga powinny mieć swój wyraz w tym, jak traktujemy innych ludzi: naszych bliskich, sąsiadów, znajomych i
osoby nam obce. Niesienie pomocy i wsparcia to również wypełnienie misji, jaką zostawił nam Zbawiciel. Część przychodów naszego zboru jest  przeznaczana na działalność charytatywną, skierowaną do każdego, kto zmaga się z problemami materialnymi.