UWIELBIENIE

Służbę uwielbienia tworzą ludzie, którzy nie tylko mają talenty, ale przede wszystkim kochają Pana Boga i szukają Jego obecności na co dzień, a na wspólnych spotkaniach kościoła starają się poprowadzić wszystkich we wspólnym uwielbieniu i pomóc innym zbliżyć się do Boga.

SŁUŻBA POMOCY

Niesienie pomocy i wsparcia to również wypełnienie misji, jaką zostawił nam Zbawiciel. Część przychodów naszego zboru jest  przeznaczana na działalność charytatywną, skierowaną do każdego, kto zmaga się z problemami materialnymi.

SŁUŻBA PORZĄDKOWA

Organizacja każdego wydarzenia, nawet nabożeństwa, wymaga zaangażowania wielu osób – nasi Porządkowi dbają o przygotowanie pomieszczeń, bezpieczeństwo na sali, a także służą informacją, co do praktycznych aspektów funkcjonowania naszych spotkań.

MULTIMEDIA

Działamy na zasadzie wolontariatu. Zajmujemy się nagrywaniem, transmisją live „na żywo” nabożeństw, konferencji i innych wydarzeń związanych z naszymi fundacjami i zaprzyjaźnionymi kościołami, jak również prowadzeniem kanału innaDroga na YouTube. Tworzymy filmiki promocyjne i dbamy o zawartość strony internetowej Kościoła.

SŁUŻBA WŚRÓD MŁODZIEŻY

Regularna, nakierowana na uczniostwo praca z młodym pokoleniem to ważna część naszego życia Kościoła. Wspólnie poznajemy Jezusa, Biblię, swoją tożsamość nowego stworzenia, uczymy się dyscypliny, kształtujemy charakter. Spotykamy się co tydzień, a także współtworzymy Warsztaty Uczniostwa BeFree.

MODLITWA

Modlitwa 24/7 o Kościół w Polsce, o Polskę,o Izrael i inne narody. Jesteśmy częścią ruchu modlitewnego P24, zrzeszającego wiele kościołów i wspólnot w całej Polsce. Regionalnie w modlitwę są zaangażowani ludzie z kilku społeczności na terenie Dolnego Śląska. Modlitwa trwa nieprzerwanie dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i opiera się o dyżury modlitewne w wybranych godzinach dnia i nocy.

Wizją tego zaangażowania modlitewnego jest pragnienie, aby Jezus był znany wszystkim ludziom.

MISJA

Działania misyjne są realizowane głównie przez umocowaną w strukturze kościoła fundację: Fusion Polska

Głoszenie Ewangelii całemu stworzeniu oraz praktyczna pomoc narodom świata odbywają się w ramach krótko – i długoterminowych wyjazdów misyjnych, projektów pomocowych, szkoleń, nauczania oraz pomocy finansowej. W sposób regularny zbór wspiera działania misyjne w Pakistanie, Ugandzie, Nepalu oraz Brazylii.